Latina – Bari, 6° giornata 2015/16 Modena-Latina,7° giornata 2015/16